Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ботіївська громада» (код ЄДРПОУ: 24905562) був реорганізований і увійшов до складу Приазовської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ботіївська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Приазовської громади

Як підприємцю назагальній системі оподаткування вести Книгу обліку доходів і витрат? Практичніпоради.

Об’єктом оподаткування підприємця на загальнійсистемі оподаткування, є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця міжзагальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) iдокументально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністютакої фізичної особи – підприємця. Підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язанівести Книгу обліку доходів і витрат, у якій за підсумком робочого дня, протягомякого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи проотримані доходи та документально підтверджені витрати. Книга обліку доходів і витрат повинна бутизареєстрована після дати державної реєстрації підприємця, до початку здійснення діяльності. Отже підприємець заповнює Книгу за підсумкомробочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів,здійснюючі записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. Підприємець заповнює Книгу самостійно запідсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід. Вимога щодо ведення Книги найманими особами, якіперебувають у трудових відносинах із самозайнятою особою не передбачена. Книга ведеться наступним чином: - у графі 2 відображається сума доходу, отриманоговід здійснення господарської діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, щонадійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою,сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатноотриманих товарів (робіт, послуг); - у графі 3 вказується сума повернутих коштів затовари (роботи та послуги) або повернутої передплати; - графа 4 розраховується як різниця між отриманимдоходом (графа 2) та сумою повернутих коштів за товари (роботи та послуги)(графа 3); - у графі 5 зазначаються реквізити документа, якийпідтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом,зокрема, платіжні доручення, прибуткові касові ордери, квитанції, фіскальнічеки, акти закупки, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші первиннідокументи, що засвідчують факт оплати; - у графі 6відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньопов’язані з отриманням доходу за підсумками дня. Якщо дохід отримано в одному місяці, а витрати,пов’язані з його отриманням понесені у наступному, то за підсумком дня по фактуотримання доходу/понесення витрат (на підставі первинних документів) відповіднозаповнюється графа 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарськоїдіяльності» та графа 6 «Сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів (робіт,послуг)». У графі 7 відображається сума витрат на оплатупраці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці,протягом якого отримано дохід, але, якщо дохід у звітному місяці неотримувався, то графа 7 «Сума витрат на оплату праці найманих осіб» Книги незаповнюється. У графі 8 відображається сума фактично понесенихінших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені вграфах 6 та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних такомунальних платежів, тощо, які повинні бути документально підтверджені у гр.5. Також, у графі 8 підприємець на загальній системіоподаткування відображає суми сплаченого за себе єдиного внеску. Сплачені суми платежів за одержання ліцензій напровадження певних видів господарської діяльності по факту їх сплати напідставі підтверджуючих документів, також відображаються у графі 8. У графі 9 зазначається сума чистогооподатковуваного доходу (різниця між доходом за звітний період (графа 4) та понесеними витратами відпровадження господарської діяльності (графи 6, 7, 8)). Однак, у разі якщо результатом розрахунку будевід’ємне значення, то графа 9 Книги прокреслюється. Підприємці, які зареєстровані платниками ПДВ уКнизі, суми доходів і витрат відображають без ПДВ. У разі нереєстрації (неведення) Книги облікудоходів та витрат до фізичної особи- підприємця застосовуються штрафні санкції,передбачені ст. 121 Податкового кодексу (510 грн., 1020 грн.) та ст. 164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від 3 до 8неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при накладенні штрафу протягомроку за те ж порушення – від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян). Зазначена норма передбачена п. 177.2, п. 177.10ст. 177; п. 178.6 ст. 178 Податкового кодексу та «Порядком ведення Книгифізичними особами- підприємцями на загальній системі оподаткування»,затвердженим наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481.

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua