Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ботіївська громада» (код ЄДРПОУ: 24905562) був реорганізований і увійшов до складу Приазовської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ботіївська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Приазовської громади

Платники земельного податку, ставки та строки сплати.

Відповідно до п.269.1 ст.269 Податкового кодексуУкраїни від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) платниками земельного податкує: - власники земельних ділянок, земельних часток(паїв) (визначення поняття в пп. 14.1.34 п.14.1 ст.14 ПКУ); - землекористувачі (визначення поняття в пп.14.1.73п.14.1 ст.14 ПКУ). Відповідно до п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексуУкраїни від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ)підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельногокадастру. Згідно з п. 288.1ст. 288 ПКУ підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку єдоговір оренди такої земельної ділянки. Згідноз п. 12.3 ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднанихтериторіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планомформування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення провстановлення місцевих податків та зборів. Рішення про встановлення місцевих податків тазборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовуваннявстановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншомуразі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетногоперіоду, що настає за плановим періодом (п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ). Звертаємоувагу платників Запорізького регіону, що ставки податків, зокрема і земельного,розміщено на офіційному сайті ДФС України за посиланням http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv/zaporizka-oblast Перелік земельних ділянок, які непідлягають оподаткуванню земельним податком, наведено у ст. 283 Податковогокодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями(далі – ПКУ). Несплачується податок за: - сільськогосподарські угіддя зон радіоактивнозабруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазналирадіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження,безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселенняі посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забрудненихсільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо веденнясільського господарства (п.п. 283.1.1 п. 283.1 ст. 283 ПКУ); - землі сільськогосподарських угідь, щоперебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарськогоосвоєння (п.п. 283.1.2 п. 283.1 ст. 283 ПКУ); - земельні ділянки державних сортовипробувальнихстанцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарськихкультур (п.п. 283.1.3 п. 283.1 ст. 283 ПКУ); - землі дорожнього господарства автомобільнихдоріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, землянимполотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучнимиспорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами,підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими вмежах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі,що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, щозабезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи,снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди,вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди; б) майданчики для стоянки транспорту івідпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильнихматеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази,штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власностідержавних підприємств або власності господарських товариств, у статутномукапіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі (п.п. 283.1.4п. 283.1 ст. 283 ПКУ); - земельні ділянки сільськогосподарськихпідприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств,зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у поруплодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями тарозсадниками багаторічних плодових насаджень (п.п. 283.1.5 п. 283.1 ст. 283ПКУ); - земельні ділянки кладовищ, крематоріїв таколумбаріїв (п.п. 283.1.6 п. 283.1 ст. 283 ПКУ); - земельні ділянки, на яких розташованідипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод),згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуютьсяприміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі(п.п. 283.1.7 п. 283.1 ст. 283 ПКУ); - земельні ділянки, надані для будівництва іобслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпеченнядіяльності релігійних організацій України, статути (положення) якихзареєстровано у встановленому законом порядку (п.п. 283.1.8 п. 283.1 ст. 283ПКУ). Відповідно до п. 286.5 ст. 286Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами тадоповненнями (далі – ПКУ) нарахування фізичним особам сум земельного податкупроводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки),які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 01 липняпоточного року податкове повідомлення-рішення про внесення земельного податкуза формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ. Земельнийподаток фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня врученняподаткового повідомлення-рішення (п. 287.5 ст. 287 ПКУ). Податковийперіод, порядок обчислення орендної плати за земельні ділянки державної ікомунальної власності, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетівзастосовується відповідно до вимог ст.ст. 285 - 287 розд. XII ПКУ (п. 288.7 п.288 ПКУ).

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua