Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ботіївська громада» (код ЄДРПОУ: 24905562) був реорганізований і увійшов до складу Приазовської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ботіївська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Приазовської громади

До уваги фермерських господарств! Особливості сплатиєдиного внеску з2018 року

З 01 січня 2018 рокучлени фермерського господарства виключені із переліку платників, які маютьправо на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державнесоціальне страхування (частина перша ст. 10 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державнесоціальне страхування»). Органи доходів і зборів водносторонньому порядку, станом на 31.12.2017, мали достроково розірватиукладені з членами фермерських господарств Договори, з обов’язковимповідомленням таких осіб про підстави дострокового розірвання такого Договору. Останнім звітним періодом(місяцем), за який члени фермерського господарства сплачують єдиний внесок,відповідно до укладеного Договору, у розмірі 22% є грудень 2017 року, граничнийтермін сплати – до 22.01.2018. З 01 січня 2018 рокучленів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягаютьстрахуванню на інших підставах, визначено платниками єдиного внеску (п. 51частини першої ст. 4 Закону № 2464). Члени фермерськогогосподарства з 01.01.2018 зобов’язані стати на облік в органах доходів ізборів, як платники єдиного внеску. Ця норма не поширюєтьсяна членів фермерських господарств, які є застрахованими особами абозвільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію завіком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», таотримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четвертаст. 4 Закону № 2464). Фермерське господарство,зареєстроване як юридична особа, діє на основі Статуту. У Статуті зазначаютьсянайменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і метадіяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління,порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з ньогота інші положення, що не суперечать законодавству України (частина четвертаст.1 Закону України від 19.06.2003 № 973«Про фермерське господарство»). Головою фермерського господарстває його засновник або інша визначена в Статуті особа (частина перша ст. 4 Закону№ 973). При створенніфермерського господарства одним із членів сім'ї, інші члени сім'ї, а такожродичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення зміндо його Статуту (частина друга ст. 3 Закону № 973). Трудові відносини уфермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разівиробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньомуінших громадян за трудовим договором (частина 1 та 2 Закону № 973) Трудові відносини членівфермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи затрудовим договором (контрактом), – законодавством України про працю. Отже голова та інші членифермерського господарства підлягають страхуванню на підставі п. 51 частинипершої ст. 4 Закону № 2464 (за винятком, коли голова або інший членфермерського господарства належить до осіб, які підлягають страхуванню на іншихпідставах). У разі ухилення від взяттяна облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиноговнеску накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян (п. 1 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464). Базою нарахування єдиноговнеску для членів фермерського господарства є сума доходу (прибутку),отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходифізичних осіб. При цьому сума єдиноговнеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць(абзац перший п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464). У разі якщо не отриманодохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу,необхідно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини базинарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиноговнеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзацдругий п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464). Платники єдиного внескузобов’язані сплачувати за себе єдиний внесок, нарахований за календарнийквартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдинийвнесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 2464). Єдиний внесок підлягаєсплаті незалежно від фінансового стану платника, а за несвоєчасну сплату(несвоєчасне перерахування) єдиного внеску передбачено фінансовувідповідальність, а саме: - за несвоєчасну сплату(несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20%своєчасно несплачених сум (пункт 2 частини одинадцятої ст.25 Закону № 2464); - на суму недоїмкинараховується пеня з рoзрахунку 0,1% суми недоплати за кoжний день простроченняплатежу. Нарахування пені починається з першого календарнoгo дня, щo настає заднем закінчення стрoку внесення відпoвіднoгo платежу, дo дня фактичної сплати(перерахування) включнo (частина десятата тринадцята ст. 25 Закoну № 2464). Зазначена нормароз’яснена листом ДФС України від 26.06.2018 № 19425/7/99-99-13-02-01-17.

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua